fbpx

Kurs Binaları İçerisinde Yer Alan Güvenlik Kameraları Hakkında Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Modül Eğitim Kurumları tarafından hazırlanmıştır.

Hizmet binamız içerisindeki giriş kapıları, bina dış cephesi, kafeterya, ziyaretçi bekleme salonu, otopark, öğrenci çalışma salonu ve kat koridorları hizmet alanında bulunan Elvankent Şubesinde 6 (altı) Ahimesut Şubesinde 12 (oniki) toplam 17 (onyedi) adet güvenlik kamerası vasıtasıyla ve bina güvenliğinin sağlanması amacıyla görüntü kaydı yapılmakta ve kayıt işlemi okul yönetimi tarafından denetlenmektedir.

Söz konusu kişisel veri, Kanunun 5. maddesinde yer alan “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Söz konusu kişisel veriler hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre MODÜL ANKARA EĞİTİM İNŞAAT TURİZM MOBİLYA TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ – Modül Eğitim Kurumları’nın Atakent Mah.1512 Cadde 110/A Elvankent ETİMESGUT / ANKARA adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

Kanun kapsamında uygun görülen süre 30 takvim günü içerisinde başvurunuza cevap verilmemesi durumunda veya başvurunuzun reddedilmesi, başvurunuza verilen cevabı yetersiz bulmanız durumlarında ilgili kişi olarak, Modül Eğitim Kurumları’nın cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren 30 gün ve her halükârda başvuru tarihini takiben 60 takvim günü içerisinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına, noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Ayrıca http://www.modulegitim.com.tr adresinden İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU’nu doldurup, formda belirtilen direktiflere uyarak bize ulaşabilirsiniz.

 

YKS-TYT'ye Kalan Süre
Gün Saat dk sn
YKS - TYT: 8 Haziran 2024
YKS - AYT: 9 Haziran 2024