fbpx

Vizyonumuz

Kursa başlayan öğrencinin kurumdaki süreci sınıf belirleme sınavıyla başlatılır. Kesin kaydı gerçekleştirilen öğrencimizi ve velisini ilgilendiren “Davranış Sözleşmesi” öğrenciye ve veliye imzalatılarak, kurum kuralları ve işleyişi hakkında bilgi verilir. Sınıfı belirlenen öğrenci ilgili rehber öğretmeni ile tanıştıktan sonra sürece dâhil edilir. Her öğrenciye 1 adet telefon dolabı ve 4 adet Modül dolabı verilir.

Yaz kursu süresi boyunca kurumumuzda düzenli olarak “Motivasyon Etkinlikleri” gerçekleştirilmektedir. Tüm etkinliklere katılım zorunlu olup bazı etkinliklere velilerimizin de katılımı sağlanmaktadır.

Misyonumuz; 

Öğrencilerimizin kişisel potansiyelini ve yeteneklerini sonuna kadar geliştirmelerine olanak sağlayan bir eğitim-öğretim ortamı sunarak ‘dünya insanı’ yetiştirmektir. 

     Modül eğitim kursu olarak, Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda, eğitim ve öğretimi çağdaş bir altyapıyla evrensel standartlarda yürütmek ve ülkemizde örnek gösterilen kurumlar arasında yer almaktır.

Hedeflerimiz;

Modül kursu kurum vizyonunu gerçekleştirmek için eğitim ve öğretim programlarındaki temel hedefleri şunlardır:

  • Öğrencilerimizi; sorgulayan, doğru bilgiye hızlı bir şekilde kendi ulaşabilen ve bilgiyi bağımsız olarak aklının süzgecinden geçirerek özümseyen bireyler olarak yetiştirmek,
  • Öğrencilerimizin birey olarak sorumluluk almalarına ve problem çözme becerisi kazanmalarına katkıda bulunmak,
  • Öğrencilerimizin kendilerine ve diğer bireylere saygı duyan, sosyal hizmet duygusu gelişmiş, zamanını iyi kullanan, duygularını rahatça aktarabilen, bedensel ve ruhsal yönden sağlıklı olmanın önemini kavramış bireyler olarak yetişmelerini sağlamak,
  • Öğrencilerimizi ulusal ve uluslararası sorunlar üzerinde düşünmeye, irdelemeye ve çözüm önerileri üretebilmeye yönlendirmek,
  • Öğrencilerimizin akademik yaşamlarında ilgi, yetenek ve gereksinimlerine uygun seçimler yapmalarına yardımcı olmak,
  • Her alanda yetkin ve kendine güvenen, çok boyutlu düşünce yeteneğiyle donanmış, toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmek,
  • Eğitim ve öğretime yaklaşımımızı ‘öğrenci merkezli’ bir anlayışla, her bireyin farklı olduğunu kabul ederek belirlemektir.

 Rehberlik Sistemimiz
Bireysel gelişimin ön planda tutulduğu rehberlik sistemimiz; öğrenciyi sosyal duyarlı, gerek akademik gerekse yetenek yönlerini ön plana alıp sorgulayıcı, çalışkan, çağa uyum sağlayan öz güveni yüksek, keyifli ve üretken birey olmasını sağlama konusunda üst düzeyde hizmet sunar.

YKS-TYT'ye Kalan Süre
Gün Saat dk sn
YKS - TYT: 8 Haziran 2024
YKS - AYT: 9 Haziran 2024